El nou copagament dels usuaris actius es va fer efectiu el dia 1 d’agost


Des de l’1 de juliol que es va començar a aplicar el nou copagament estatal, a Catalunya estem en una situació transitòria que ha permès que els usuaris continuessin fent efectius els copagaments del 40% per als actius i el 0% per als pensionistes.

A partir del proper 1 d’agost finalitza una primera etapa d’aquesta situació transitòria i ja es farà efectiu el cobrament del copagament estatal als usuaris actius, d’acord amb els nivells de renda. Pel que fa als pensionistes, fins a l’octubre continuaran sense fer efectiu, en el moment de la dispensació, el nou copagament, és a dir, continuaran pagant el 0% (per tant als pensionistes sí que se’ls haurà de continuar proporcionant el tiquet informatiu sobre l’aportació pendent de liquidació).

Aquest nou copagament estatal iniciat l’1 de juliol és totalment independent a la taxa d’euro per recepta que va entrar en vigor el passat 23 de juny.

Pel que fa a la dispensació als usuaris actius a partir de l’1 d’agost
- En fer la dispensació, quan s’introdueixi la Targeta Sanitaria de l’usuari actiu, el sistema electrònic ja identificarà automàticament quina és l’aportació que ha de fer aquell usuari. Paral•lelament, també s’informarà si l’usuari actiu ha d’abonar o no la taxa d’euro per recepta al no coincidir els exempts de copagament amb els exempts d’abonar la citada taxa.
- A partir del mes de setembre el farmacèutic informarà a l'usuari de l'import a satisfer corresponent a la revisió de les dispensacions de mes/os anterior/s (en el cas dels actius, només pel mes de juliol). Més endavant es concretarà el procediment a seguir, que en cap cas condicionarà les noves dispensacions.

Informació per a l’usuari
- Les dades per fer el càlcul de quant ha de pagar l’usuari actiu són les que aporta el CatSalut al sistema electrònic, en base a les dades que ha proporcionat el Ministeri de Sanitat a partir de la informació fiscal del 2010.
- Si l’usuari actiu vol conèixer quin és el copagament que se li aplica i/o la condició d’actiu o pensionista, ha de dirigir-se a la Unitat d’Atenció a l'Usuari del seu CAP. Per a qualsevol altre informació de caràcter general, poden trucar al 061.
- Aquells usuaris que no estiguin d’acord amb la condició d’assegurat -actiu o pensionista- i aquells que no estiguin d’acord amb el tipus d’aportació definit en funció del nivell de renda, hauran de dirigir-se a la Unitat d’Atenció a l'Usuari del seu CAP, on se'ls informarà dels passos a seguir.